رمضان آمد........

 

آمد رمضان و عید با ماست

 قفل آمد و آن کلید با ماست

آمد رمضان به خدمت دل 

 و آن کس که دل آفرید با ماست

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

 

/ 0 نظر / 130 بازدید