کوچه یار.........

امشب از کوچه ات ای یار گذر خواهم کرد

گر اجازت بدهی بر تو نظر خواهم کرد

 

ور ببینم که فراموش شده عهد منت

از سر کوی تو ای یار سفر خواهم کرد

 

ور نگاهم نکنی باز کشی دست  ز من

عمر را با غم هجران تو سر خواهم کرد

 

گر به سویم بنمایی نظر از لطف  صنم

عاشفان را ز سر شوق خبر خواهم کرد

 

خواهم انداخت به پایت سر بی ارزش را

هم غم از سینه ی پر سوز به درخواهم کرد

 

گر بخواهد که فلک تیر زند بر جانت

جان به راه تو چو فرهاد سپر خواهم کرد

 

جان و امید دلم عاشق دیدار تو ام

گر نخواهی تو مرا باز گذر خواهم کرد

/ 0 نظر / 140 بازدید